MAJOWE ŚWIĘTA - ZAWSZE PAMIĘTAMY

gwiazdor 017    MAJOWE  ŚWIĘTA -  ZAWSZE PAMIĘTAMY

222 lata temu Polska przeżywała triumf mądrości, rozwagi nad głupotą
i prywatą.  Warto więc uroczyście wspominać momenty chwały Polaków
i zwycięstwa dobra
i patriotyzmu. Nasza szkoła także,  jak co roku,  
uczciła Święta Majowe uroczystym apelem.


Bez historii, mowy, sztuki

Bez mądrości tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj
dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ciebie
tysiąc lat historii patrzy w serce twe.


Już na początku, kiedy wszyscy widzowie zajmowali miejsca, w  hali sportowej rozbrzmiewała muzyka z epoki Konstytucji 3 Maja. Najpierw wprowadzono sztandar szkoły  i odśpiewano hymn  narodowy.
Podczas apelu uczniowie przybliżyli w atrakcyjny, bo przeplatany żartobliwą nutą, sposób historię dnia 2 maja jako Święta Flagi oraz okoliczności i wagę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Społeczność naszej szkoły usłyszała też piękne wiersze patriotyczne, po których wysłuchano pieśni „Żeby Polska była Polską”. Przypomniano wiersz „Katechizm Polskiego Dziecka” Władysława Bełzy. Wszyscy uczniowie odśpiewali też pieśń „Witaj Majowa Jutrzenko”      ( wcześniej rozdano teksty). Całość   niewątpliwie okrasiły piękne tańce, które owacyjnie zostały przyjęte przez całą społeczność szkolną. Na początek był to kujawiak. Później młodsza grupa zaprezentowała się w dwóch tańcach ludowych : wielkopolskim lenderze i śląskim trojaku. W końcowej części apelu starsza grupa zespołu Mali Kłekowiacy zaprezentowała krakowiaka, by na koniec  odtańczyć uroczyście poloneza. W rytm muzyki przy głośnych rytmicznych oklaskach wszystkich, nasi tancerze nabrali pewności i w profesjonalny sposób, jak wielcy artyści na scenach świata  pokazali swój kunszt.
W tym roku apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotował zespół Mali Kłekowiacy (  uczennice wykonały również część scenografii) wraz z opiekunką Emilią Weiskopf . Warto dodać, że wystąpiły 44 osoby. Dziękujemy też za pomoc, w ostatnim etapie przygotowań do apelu, praktykującej
u nas p. Magdzie Występskiej.

NJU