poniedziałek, lipca 16, 2018

Rodzaje Świadczeń Rodzinnych Przysługujących dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzicom

Rodzaje Świadczeń Rodzinnych Przysługujących dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzicom

 

Świadczenie

Kwota

zasiłek rodzinny

77zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat

106zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 18 lat

115zł miesięcznie na dziecko w wieku od 19 do 24 lat

zasiłek pielęgnacyjny

153zł miesięcznie na niepełnosprawne dziecko;

osobę niepełnosprawną w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobę niepełnosprawną w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu nie-pełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

dodatek do zasiłku rodzinnego

170zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci

z tytułu samotnego wychowywania dziecka

- rodzic nie znany

- rodzic nie żyje

Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o nie-pełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł m miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż o 160zł na wszystkie dzieci

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400zł miesięcznie w przypadki opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu nie-pełnosprawności. Dodatek ten przysługuje przez 72 miesiące.

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia

1000zł wypłacane jednorazowo

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

100zł przysługuje jednorazowo w danym okresie zasiłkowym

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

90zł miesięcznie z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 50zł miesięcznie z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80zł miesięcznie przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 

Prawo do zasiłków rodzinnych i wymienionych powyżej dodatków do zasiłków rodzinnych uzależnione jest od kryterium dochodowego, które w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi 664zł netto na osobę w rodzinie. Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlega weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

LUTY 2015

 Rodzaje Świadczeń z pomocy społecznej przysługujących dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzicom:

Pomoc społeczna może udzielać wsparcia na dwa sposoby:

 • wypłata świadczeń pieniężnych,
 • wsparcie w formie niepieniężnej.

Aby ośrodek pomocy społecznej mógł przyznać pomoc w formie pieniężnej oraz niektóre świadczenia niepieniężne, pracownik socjalny musi przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy, polegający na odwiedzinach osoby ubiegające się o pomoc w jej miejscu zamieszkania i na zebraniu informacji o jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Osobom z niepełnosprawnością oraz rodzinom tych osób przysługują również:

 • zasiłek stały – niezależnie od tego, czy osoba z niepełnosprawnością gospodaruje samodzielnie czy pozostaje w rodzinie, prawo do zasiłku uzależnione jest od dochodu. Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 30zł miesięcznie, maksymalna 529zł.
 • zasiłek okresowy – kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie. Czas na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Przyznanie zasiłku uzależnione jest od dochodu.
 • zasiłek celowy – wypłacony jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

 • są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym
 • jeśli dziecko wymaga innej opieki, w tym specjalistycznej, o pomoc w formie takich usług można zwrócić się do środka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. O potrzebie przyznania usług decyduje lekarz specjalista. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, ustala rada gminy w drodze uchwały.
 • odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu na osobą w rodzinie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 „w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych”).

 

 

NJU
Dzisiaj jest: Poniedziałek
16 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Andrzej, Benedykt, Dzierżysław,
Dziersław, Eustachy, Eustachiusz,
Faust, Maria Magdalena, Marika, Ostap,
Ruta, Stefan

Do końca roku zostało 169 dni.
Zodiak: Rak
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj410
mod_vvisit_counterWczoraj661
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1071
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu4598
mod_vvisit_counterW tym miesiącu10667
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu20726
mod_vvisit_counterŁącznie1585288

Obecnie jest: 16 nie zalogowanych online
Twoje IP: 54.198.77.35
 , 
Dzisiaj jest : Lip 16, 2018